Logo firmy

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Oferta » Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Najczęściej występującymi ''zanieczyszczeniami'' w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi są duże jawne zyski ciepła, które powodują, że przemiana powietrza w takim pomieszczeniu przebiega zgodnie z prawie pionowym współczynnikiem kierunkowym. Zmianie temperatury, zgodnie z takim kierunkiem przemiany, często towarzyszy zmiana wilgotności względnej, dlatego też pomieszczenia tego typu wymagają dotrzymania obydwu parametrów. Emitowane przez urządzenia wewnętrzne zyski ciepła są na tyle znaczne, iż w połączeniu z dużą izolacyjnością przegród budowlanych, powietrze w pomieszczeniu, nawet w okresie zimowym, wymaga schłodzenia. W celu utrzymania wymaganej temperatury i wilgotności względnej niezbędny jest proces uzdatniania powietrza, który najczęściej jest realizowany za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej. Urządzenia te umożliwiają z dużą dokładnością utrzymywanie zadanej temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Proces obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza w szafach klimatyzacji precyzyjnej jest realizowany z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz standardowych nośników energii, takich jak woda grzewcza i chłodnicza. Energia elektryczna zasila sprężarki obiegu chłodniczego, elektrodowe nawilżacze parowe, a także jest wykorzystywana do zasilania nagrzewnic elektrycznych o małej bezwładności cieplnej. W zależności od wymagań, dostępne są poniższe konfiguracje urządzeń.