Logo firmy

Agregaty wody lodowej

Oferta » Agregaty wody lodowej

Agregat wody lodowej jest to urządzenie zewnętrzne, w którym woda jest schładzana, a następnie poprzez moduł hydrauliczny, wprowadzana do instalacji wewnętrznej. Odbiornikami chłodu w instalacji są najczęściej urządzenia wewnętrzne, które są bardzo podobne gabarytowo oraz funkcjonalnie do jednostek wewnętrznych instalacji freonowych. Instalacje wody lodowej wykonuje się również do zasilania chłodnic w centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych, chłodnic strefowych oraz chłodnic w urządzeniach przemysłowych.

Dzięki temu, że nośnikiem chłodu w instalacji jest woda (najczęściej jest to 30% rozwór wody i glikolu) instalacje takie są bezpieczne dla użytkowników i dla otoczenia. W przypadku nieszczelności instalacji, na zewnątrz wydostaje się tylko woda, a nie jak w przypadku instalacji freonowych - freon.

Układy oparte na wodzie lodowej są to zazwyczaj duże instalacje klimatyzacyjne. Dostępne na rynku polskim są agregaty wody lodowej o mocy od 10 kW do prawie 3000 kW. Agregat o wydajności chłodniczej 2000 kW wystarcza na sklimatyzowanie do 1000 średniej wielkości pomieszczeń biurowych.

Agregaty wody lodowej mogą być wyposażone dodatkowo w pompę ciepła, co w znacznym stopniu obniża koszty eksploatacji budynków oraz sprawia, że instalacje takie są bardzo cenione przez użytkowników.